"אלוהי אם אתה שומע תפילתי אולי אפשר למסור דש לסבא שלי.

תגיד לו שהמתינות שבה הוא דגל

התחלפה בקנאות, קיצוניות.

אבל למרות הכל הסובלנות רוחשת מתחת לפני השטח,

תראה לאט לאט אנשים

יוצאים מהמתח

ורוצים בסך הכל להיות ביחד, בבית-הכנסת הגדול הזה

שנקרא ארץ ישראל"...

(קובי אוז )

יזמ"ה- יהדות זמננו מורשת העם 

בית ספר ממלכתי-ציבורי, ייחודי הוקם בשנת תשס"ז (2006) ביוזמתה וסיועה של עמותת יזמ"ה.

בבית הספר כ-320 תלמידים בכיתות א'-ו'(שתי כיתות בכל שכבה)

 

בבית הספר שלנו אורח החיים היהודי מהווה ציר

ערכי-לימודי-חווייתי וחברתי, יהדות שהינה ידע, חוויה ועשייה

:בית הספר מחנך את תלמידיו ברוח היהדות המתקדמת

אורח החיים היהודי מגוון, מתקדם, פתוח ושייך לכל הזרמים באהבה תלמידי בית הספר נחשפים ומעמיקים במהלך שנות לימודיהם במקורות יהודיים, ישראליים, אוניברסליים ואומנותיים, במושגים ומנהגים העוברים מדור לדור. תכנית הלימודים ייחודית נבנית ומתעדכנת על ידי הצוות החינוכי המקצועי של בית הספר בהתאמה לשכבות הגיל. התלמידים חוקרים ומתנסים בדרכים שונות ובאופן ממשי בתוך כתלי בית הספר ומחוצה לו, בתחילה כלומדים ומלמדים ובהמשך כמנהיגים

ויוזמים

הדגשים בתפיסה החינוכית של בית הספר נגזרים ממדרש שדרשנו על

דברי חכמים

(אם אין קמ"ח אין תורה" (משנה, מסכת אבות ג, יז"

ק= קשרים איכותיים בין הילדים, בין מורים לתלמידים ובין בית הספר להורים.

מ= מיקוד: ביהדות, בתכנים, באינטליגנציות, ביעדים מערכתיים ספירליים.

ח= חברת הילדים: מקומם האוטונומי של הילדים בבית הספר, מיטביות של קשרים חברתיים, לימוד כישורים חברתיים, תרומת כלל הילדים לחברה. חוסן: פיתוח חוסן הנדרש לילדים ושמירה עליו בהתמודדות עם אתגרי החיים והתקופה. חוזקות: ביטוי ופיתוח לחוזקות אישיות של תלמידים כממד מוביל בפעילויות ובשיעורים, בנוסף לתוכנית ייחודית במערכת השעות הנקראת -כנפי רוח

בבית הספר נלמדים תחומי תוכן ייחודיים ומגוונים בהתאם לשיקול דעת פדגוגי: מטבח יהודי, אומנות הקרקס, ג'ודו, תיאטרון יהודי, גינה חקלאית, בית מדרש אינטראקטיבי, תנועה, מלאכה ואומנות, מוזיקה, צילום, משפטנות-חוק ומשפט ומשחקי חשיבה. מרבית מתחומים אלו נבחרו על ידי התלמידים ובהשראתם.