צירים מובילים בתפיסה ובעשייה החינוכית 

אם אין קמ"ח אין תורה 

חוזקות, חוסן וחברת הילדים

חוזקות: ביטוי ופיתוח לחוזקות אישיות של תלמידים כממד מוביל בפעילויות ובשיעורים, בנוסף לתוכנית ייחודית במערכת השעות הנקראת "כנפי רוח"

חוסן: פיתוח חוסן הנדרש לילדים ושמירה עליו בהתמודדות עם אתגרי החיים והתקופה.

חברת הילדים: מקומם האוטונומי של הילדים בבית הספר, מיטביות של קשרים חברתיים, לימוד כישורים חברתיים, תרומת כלל הילדים לחברה.

מיקוד
אורח חיים יהודי:
ידע, חוויה ועשייה
אינטליגנציה מרכזית בכל שכבה
ראייה מערכתית ספירלית
צירים מובילים

קשרי מורים תלמידים


חינוך באהבה
אוטונומיה למורים
ולתלמידים
"חנוך לנער על פי דרכו"-
דיאלוג בונה