"יֵשׁ לְךָ כנְפֵי רוּחַ, כנְפֵי נְשָׁרִים אַבירִים"

תכנית כנפי רוח ממשיכה לפעול זו בבית-ספרנו.

במסגרת התכנית זכינו לשתף פעולה ולקבל לווי והנחיה מפרופ' רוזנבלום לריפוי בעיסוק -אונ' חיפה. יחד ניסחנו את מטרת התכנית:

פיתוח מודעות לכישורים אישיים, נטיות לב, עוצמות וחולשות אישיות ומיומנויות התמודדות בחברה לשם בניית האני תוך התנסות בחוויית הצלחה.

התהליך

לפני 4 שנים, לאחר פעילות של שנה ערכנו סקר עמדות של כלל התלמידים שהשתתפו בתכנית חוזקות, מעל %90 מהתלמידים סיפרו כי הם אוהבים את התכנית ובמהלכה למדו דברים חדשים והרחיבו את ידיעתם בחוזקות שבחרו.

גם השנה חילקנו את נושאי החוזקות לתחומים ובדקנו שיש היצע עבור התלמידים בתחומים מגוונים, נושא ההיצע עלה בסקר העמדות והילדים ביקשו להרחיב את התחומים המוצעים.

פרטים מעשיים

שיעורי החוזקות יתקיימו בימי ראשון, כיתות ד'-ה' בשעות השלישית והרביעית וכיתות ב'- ג' בשעות

החמישית והשישית . בכל אחד משיעורי החוזקות תהיינה דרישות מתאימות בזמן השיעור.

השיעורים ניתנים על-ידי צוות בית-הספר. זהו ביטוי נוסף לכך שהתכנית הנה אורגנית ללימודי הילדים ואיננה "תכנית חיצונית" כדוגמת חוגים שונים. הן לילדים והן לאנשי הצוות ניתנת הזדמנות למפגש אינטימי יותר מכיתה ועל בסיס כישורים אישיים ונטיות לב משותפים.

בין השיעורים שיינתנו במסגרת שיעורי חוזקות: